Information on security measures / Informacja na temat środków bezpieczeństwa

Here you will find information on safety measures and procedure in the case of a serious industrial accident at the premises of Herbstreith & Fox Jasło Sp. z o.o. in Jasło.

Informacja na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej na terenie Herbstreith & Fox Jasło Sp. z o.o. w Jaśle.

Download document / Pobierz dokument